Terms and conditions

XPLORA TECHNOLOGIES AS
(Slutbrugerlicensaftale)
SERVICEVILKÅR
April 2021

 

INTRODUKTION

 

* Alle kampagner på Goplay-platformen køres og sponsoreres af Xplora Technologies. Apple Inc. sponsorerer ikke nogle af kampagnerne i Goplay-tjenesten, selvom du kan bruge Goplay fra en iPhone.

 

Velkommen til Xplora Technologies AS, organisationsnummer 916 752 628 ("XPLORA", "Xplora" eller "vi" eller "os"). Disse servicevilkår ("servicevilkår" eller "vilkår") bruges til at styre forholdet mellem dig og Xplora (sammen med dets moder- og datterselskaber, repræsentanter, tilknyttede selskaber og direktører, "XPLORA", "Xplora" eller "vi" eller "os") med henblik på din adgang til og brug af alle tjenester leveret af Xplora, inklusive, men ikke begrænset til , spil udviklet og / eller offentliggjort af Xplora, Xploras og førnævnte spils hjemmeside og andre tjenester, såsom applikationer eller sociale funktioner i de førnævnte tjenester eller andre tjenester, Xplora har knyttet disse vilkår til ("Tjenesterne"). Ved download, installation, adgang til eller brug af nogen del af Tjenesterne, viser du, at du forstår og accepterer disse Vilkår og accepterer at være bundet af dem. Hvis du ikke accepterer disse Vilkår, kan du ikke få adgang til elle benytte dig af Tjenesterne.

Hvis du er under 18 år, accepterer du, at du har fået tilladelse fra en forælder eller værge til at bruge vores Tjenester.

Vær opmærksom på, at de generelle konkurrenceregler, som er beskrevet heri, gælder for flere markeder i flere lande.

Vi kan ændre disse vilkår ved at offentliggøre den/de ændrede version(er) på vores hjemmeside eller i de supplerende betingelser for de gældende Tjenester. Ved at fortsætte med at give adgang til eller bruge vores tjenester, efter at vi har offentliggjort ændrede versioner, bekræfter du din accept af de ændrede vilkår. Hvis du ikke er enig i bogle af ændringerne, skal du straks ophøre din brug af vores Tjenester.

Begrænset licens

Med forbehold for din accept og vores fortsatte overholdelse af disse vilkår og alle relevante Xplora-politikker, giver vi dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, ikke- underlicenserbar, tilbagekaldelig begrænset licens (med forbehold af de begrænsninger, der er angivet nedenfor) til at få adgang til og bruge vores Tjenester til dine egne personlige (dvs. ikke-kommercielle) underholdningsformål. Du accepterer ikke at bruge vores Tjenester til andre formål. Du accepterer også at overholde alle gældende love, når du får adgang til eller bruger Tjenesten. Alle rettigheder, der udtrykkeligt er givet heri, er forbeholdt Xplora og dets licensgivere.

Begrænsninger

Du accepterer specifikt følgende licensrestriktioner i forbindelse med Tjenesterne:

 • Hvis du er under 18 år, må du ikke få adgang til eller bruge vores Tjenester uden tilladelse fra en forælder eller værge.
 • Det er ikke tilladt at bruge vores Tjenester til kommercielle formål. Alle undtagelser fra dette skal leveres skriftligt fra officielle Xplora-repræsentanter.
 • Det er ikke tilladt at bruge vores Tjenester til at reklamere for, anmode om eller transmittere nogen kommerciel reklame, som inkluderer, men ikke er begrænset til, kædebreve, uønsket mail, spam eller gentagne meddelelser, både målrettet og ikke-målspecifik.
 • Det er ikke tilladt at oprette en konto på en andens vegne, undtagen hvis du er forælder eller værge.
 • Det er ikke tilladt at oprette en konto med unøjagtige eller falske oplysninger.
 • Det er ikke tilladt at leje, sælge eller give sin konto, kontorelaterede oplysninger eller virtuelle genstande væk.
 • Det er ikke tilladt at sælge eller overføre præmier eller belønninger opnået i forbindelse med Tjenesterne til nogen anden person eller enhed uden tydelig samtykke fra Xplora.

Du accepterer også, at du under ingen omstændigheder vil:

 • Deltage i handlinger, der er upassende og/eller i konflikt med ånden eller hensigten med Tjenestenerne eller disse vilkår.

Din brug af Tjenesterne er knyttet til din overholdelse af de specifikke kampagne- eller begivenhedsregler, som du tilmelder dig selv og/eller dit barn eller børn.

Ejerskab


Intellektuelle ejendomsrettigheder

Tjenesterne og alle rettigheder og interesser deri er og forbliver Xploras eller dets licensgiveres ejendom. Dette kan omfatte, uden begrænsning, alle spil, mobile applikationer, software (inklusive serversoftware), hjemmesider, titler, karakterer, spillerpersonnavne eller -profiler, historier, dialog, animationer, kunst, koncepter, indhold, lydfiler og -effekter, musikalske kompositioner, visuelle effekter, driftsmetode, dokumentation, moralske rettigheder, alle optagelser af spil og gameplay, samt virtuelle genstande, der vises i og/eller stammer fra vores Tjenester, hvad end de leveres, optjenes eller købes.

Din konto

For at få adgang til kernefunktionerne i Tjenesten skal du oprette en konto ("Konto") hos Xplora. Når du tilmelder dig en konto eller opdaterer oplysningerne deri, bekræfter du, at du opgiver nøjagtige oplysninger til Xplora, og at du altid vil holde dem opdateret. Du må aldrig tillade nogle andre at bruge din konto (undtagen dine forældre eller værge). Hvis du har grund til at tro, at dine kontooplysninger er kompromitteret og dermed mistet sin integritet, skal du straks underrette Xplora. Hvis nogen, der ser ud til at repræsentere Xplora, beder om din adgangskode eller personlige login- oplysninger (såsom dit brugernavn eller adgangskode), bedes du straks rapportere dette til Xplora. Xplora-medarbejdere beder aldrig om dine personlige login-oplysninger til din konto. Du accepterer, at vi må tage skridt mod at verificere nøjagtigheden af de oplysninger, du giver, herunder kontaktoplysninger til en forælder eller værge.

Xploras ret til at bruge oplysninger om dig

Alle personlige oplysninger, der leveres af deltagere, indsamles, opbevares og behandles af eller på vegne af Xplora strengt i henhold til databeskyttelsesloven fra 1998 og i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) fra 2018.

De personlige oplysninger vil blive brugt af eller på vegne af Xplora for at gøre det muligt at administrere konkurrencen i overensstemmelse med Tjenesterne, der er angivet i dette dokument, og offentliggøre vinderne, samt sende vinderen sin præmie(r), hvis nogen, som er optjent ved at konkurrere og kvalificere sig til den nævnte præmie eller præmier. Vinderens oplysninger kan deles med Xploras agenturer og tredjepartsleverandører, som hjælper med udførelsen af konkurrencen, herunder konkurrenceadministratoren, præmileverandører og leveringsinstanser.

En deltagers personlige oplysninger kan kun bruges til markedsføringsformål for Xplora, hvis en deltager har valgt at modtage fremtidige marketingforsendelser fra Xplora eller til ethvert andet formål, der er accepteret af en deltager. Hvis en deltager ønsker at stoppe med at modtage beskeder fra Xplora, kan deltageren afmelde sig ved at klikke på afmeldningsknappen i enhver markedsførings-e-mail fra Xplora.

Bortset fra dets agenturer og tredjepartsleverandører, der er indgået kontrakt med for at administrere konkurrencen, videregiver Xplora ikke nogen deltageroplysninger til nogen tredjepart, medmindre andet kræves i lovgivningen.

Xploras privatlivspolitik gælder for enhver behandling af data, der udføres i forbindelse med denne konkurrence. Privatlivspolitikken kan findes på https://shop.myxplora.co.uk/pages/privacy-policy

Xplora forbeholder sig retten til at offentliggøre vindernes fulde navn, fotografi og bopælsland eller at offentliggøre konkurrencen eller præmieuddelingen i hvilket som helst medie, som Xplora ønsker, efter konkurrencens afslutningsdato og inden for et år efter denne dato.

Vinderne accepterer at deltage i konkurrencerelateret reklame, som Xplora kan kræve, og accepterer herved, at Xplora kan offentliggøre billeder/udsagn i forbindelse med denne konkurrence.

Du accepterer at bruge Goplay-tjenesten inden for normale brugsforventninger. Dette indebærer, at du bruger din enhed inden for forventning om rimelig daglig aktivitet. Da aktivitetsniveau kan variere pr. person, tillader vi at konvertere op til 20.000 skridt fra din enhed til Xplora Coins hver dag som et standard mål. Alle systemfejl eller enhedsfejl, tilsigtet af brugeren eller ej, som giver brugeren flere Xplora Coins end denne daglige grænse, fjernes af vores service. Brugeren vil derfor blive belønnet med op til, men ikke over, 20 Xplora Coins om dagen. Enhver overskridelse af dette beløb betragtes som en overtrædelse af disse vilkår og vil være genstand for tilbagekaldelse.

Adfærdskodeks og snyd

Du accepterer at være ansvarlig for din aktivitet på Xplora og Goplay-tjenesten og accepterer at bruge tjenesterne inden for generelle og kampagnespecifikke regler og retningslinjer. Forbudt adfærd inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Manipulering/ændring af skridttællerens optællingsmekanisme på din enhed til Xplora Coins, kampagner, konkurrencer og præmier: Disse kan omfatte:
 • Brug af mekaniske enheder til at øge skridt.
 • Brug af ekstern software til at øge skridt.li>
 • Manipulering af softwarekode for at få fordele i kampagner, konkurrencer og Xplora-mønter.
 • Brug af ulovligt optjente Xplora Coins.
 • Deltage/konkurrere i kampagner, mens du bruger en modificeret enhed.
 •  

  Håndhævelse, forbud og suspensioner

  Vi forbeholder os retten til at overvåge og gribe ind i de ovennævnte aktiviteter for brugere, der overtræder adfærdskodeksaftalen eller overstiger normale brugsforventninger. Vi anvender en række analytiske processer og algoritmer til at spore og styre usædvanlig adfærd med hensyn til Goplay og Xplora Coins. Vi forbeholder os retten til at tilbagekalde, suspendere og/eller forbyde alle Xplora Coins og Goplay-tjenester for enheder eller konti, som anses for at være mistænkelige. I mangel på tilstrækkelig dokumentation for utilsigtet funktionsfejl i enheden er håndhævelsesafgørelserne endelige og kan ikke ophæves.

   

  Generelt

  1. Intet ansvar påtages af Xplora for tilmeldninger eller krav, som af tekniske eller andre årsager ikke indtastes korrekt eller går tabt. Ufuldstændige tilmeldinger kvalificerer sig ikke til konkurrencen.
  2. Der er ikke præmiealternativer tilgængelige, hverken helt eller delvist, undtagen i tilfælde af omstændigheder uden for Xploras kontrol. Xplora forbeholder sig retten til at erstatte et lignende alternativ af samme eller større værdi. Medmindre andet er aftalt skriftligt af Xplora, tildeles præmien kun direkte til vinderen.
  3. I tilfælde af omstændigheder uden for Xploras rimelige kontrol eller på anden måde, hvor bedrageri, misbrug og/eller en fejl (menneske eller computer) påvirker eller kan påvirke den korrekte drift af denne konkurrence eller tildeling af præmier, og kun hvor omstændigheder gør dette uundgåeligt, forbeholder Xplora sig retten til at annullere eller ændre konkurrencen eller disse vilkår og betingelser på ethvert tidspunkt, men vil altid bestræbe sig på at minimere effekten på deltagerne for at undgå unødig skuffelse. For at undgå tvivl er Xplora ikke ansvarlig for uforudsete aflysninger af flyvninger eller andre arrangementer.
  4. Xplora og dets medarbejder forbeholder sig retten til efter eget skøn ikke at overveje samt at udelukke eller diskvalificere enhver tilmeldning, som de anser for at misbruge eller manipulere med konkurrencens drift, eller at handle på enhver måde, som Xplora anser for være i strid med eller upassende med disse vilkår og betingelser.
  5. Xplora forbeholder sig retten til at kontrollere alle tilmeldninger inklusive, men ikke begrænset til, at bede om adresse- og identitetsoplysninger (hvilket deltagere skal opgive inden for to (2) hverdage) og at nægte tildelelse af præmie(r) eller trække præmierettigheder tilbage og/eller nægte yderligere deltagelse i konkurrencen og diskvalificere deltageren, når der er rimelig grund til at tro, at der har været en overtrædelse af disse vilkår og betingelser eller instruktioner, der indgår i denne konkurrence, eller på anden måde, hvor en deltager har opnået urimelig fordel ved at deltage i konkurrencen eller vundet ved hjælp af falske midler.
  6. Xplora vil være den endelige dommer i eventuelle beslutninger, og disse vil være bindende, og der vil ikke blive skrevet nogen korrespondance i forbindelse med denne klausul.
  7. Varemærker, logoer og navne på produkterne og detailhandlerne tilhører deres respektive ejere.
  8. Xplora påtager sig intet ansvar for:
   1. enhver fejl, udeladelse, afbrydelse eller forsinkelse i drift eller transmission af kommunikation sendt til (eller af) Xplora eller enhver deltager, uanset om det skyldes problemer med kommunikationsnetværk eller -linjer, computersystemer, software- eller internettjenesteudbydere, overbelastning i ethvert operatørnetværk eller andet,
   2. enhver tyveri, ødelæggelse eller uautoriseret adgang til eller ændring af sådan kommunikation;
   3. ethvert problem med eller teknisk fejl i hvilket som helt computersystem eller andet udstyr, der bruges til at gennemføre konkurrencen;
   4. enhver forkert eller ufuldstændig information, der kan kommunikeres i løbet af administrationen af denne konkurrence (hvad enten det er som et resultat af en af de foregående årsager eller på anden måde);
   5. enhver forsinkelse i levering eller manglende sikker levering af præmien.
  9. I det fulde omfang loven tillader og ekskluderer død eller personskade forårsaget som følge af Xploras uagtsomhed, udelukker Xplora, dets associerede virksomheder og agenturer og ethvert af deres personale (de "Relevante Parter") alt ansvar for enhver tab (inklusive skader, krav, omkostninger eller udgifter), som enhver deltager lider eller pådrager sig i forbindelse med konkurrencen eller præmien, herunder uden begrænsning:
   1. ethvert indirekte, økonomisk eller følgende tab
   2. ethvert tab som følge af uagtsomhed fra en Relevant Part;
   3. ethvert ansvar for personskade eller død.li>
  10. Konkurrencen samt vilkårene og betingelserne vil være underlagt dansk lov, og eventuelle problemer, der opstår som følge af eller i forbindelse med konkurrencen, er underlagt den eksklusive jurisdiktion for domstolene i Danmark.

   

   

  XPLORA Technologies AS
  Øvre Slottsgate 27
  0157 Oslo
  Norway
  Registration num: 916752628